هزار

روزی خواهد رسید 

یا که شبی کبود

پر خواهم کشید تا آشیانه لک لک

دست از شکار غوکان پر آشوب لجنزار

 بر خواهم داشت

درنایی می شوم روشن

براق و کاغذی

 هزارِ خوش آواز واپسین

 یا که سهره‌ای غمین

بازو بر خواهم گشود کنج رف

و

آرزوهات را

 این بار

از آغاز

دیگرباره

دانه دانه دانه

با خود به  باد خواهم داد

خواهی دید

 

 

/ 4 نظر / 30 بازدید
سروش

فاک یو. فهمیدی؟ فاک یو

سروش

فاک یو. فهمیدی؟ فاک یو

بیتا

خواهی دید...