نسل نپخته

نسل ما نسل بوسه های بی اختیار نبود

نسل پریدن و حلقه‌ی دست ها دور گردن

برخاستن از بستری غریبه نیمه شب

نسل دخترهای چهار زانو روی میز

دستها به چانه

فرشته های زودباور خیال باف

نسل ما نسل حسرت بود

و خیالهای توی رخت خواب

فرصتهای گذشته، آینده محال

/ 5 نظر / 31 بازدید
راحیل

هم بود و هم نبود.. به نظرم همانی بود که باید می بود. بی کم و کاست.

بیتا

هر دوری ...

corona

نسل ما نسل خوبی بود. نسل خوبیست. نسل معقولیست. دست کم پايش روی زمين است. عاقبت ما که اين باشد، وای به حال سری جديدی ها!