مرضیتا راضیه

در حلق

در حلق

در حلق تو بودم که یکی فکره به در زد

 به در زد

 پدرسگ

 

 

 

گفتم عنما قبله نما کو می خوام دو رکعت نماز بخونم؟

(کدوم ترانه ها رو غلط می شنیدم-١)

/ 0 نظر / 26 بازدید