تخم

به سوپری می گم این شونه تخم مرغها چه باحالن. می گه مهندس ترکیه ایه خیلی خوبن تخم مرغعاش.

این تو روحتون که بعد سی سال خودکفایی هنوز نتونستید کیونی بسازید که دست‌کم اندازه دهن ملتتون برینه!

/ 4 نظر / 30 بازدید
corona

:)) . عوضش به //خود کف آيي// که رسيديم. بي انصاف نباش خو! [چشمک]

رویا

[لبخند]

علی شیروی

با یای بعد از کاف حالیدم بدفرم! ...

بیتا

باور کردی !!!! ترکیه خودش مرغهاش کم میری...