سوز

یه چیزی واسه سرمایی که تو استخووناست و بیرون نمی ره.

نه گرم

داغ هم نه

نه چیزی که استخوون رو بسوزونه. چیزی که سرما رو بسوزونه.

هس چیزی؟

آتیشی که از گوشها بیرون می آد رو می شه با سرما خاموش کرد

وای به سرمایی که تو استخوون می ره.

 

/ 3 نظر / 29 بازدید
سروش

خفه بمیر قرمساق

حامد پاپتی

عرق قربان عرق

نقاشچی باشی

خود ٍسرما سروش....فقط خودش!