افاضات مژدبی- 1

هم اکنون آسد مژدبی در یک اظهار نظر ادبی کتابی به یکی از همکاران فرمودن:

خدا بهتون صبر اخروی بده با این رئیستون.

بعد به من نگاه می کنه و شاهکارش رو تکرار می کنه. یعنی چه جمله پر مغزی گفتم. بعد شانه همکار دیگر را تکان می دهد می پرسد نه؟ بعد جمله شاهکارش را تکرار می کند. از همه دانه به دانه تایید می گیرد که یعنی خیلی حرف کار درستی زدم. نیشش هم باز است از خوشحالی.

بعد می نشیند پای پی سی و زیر لب می گوید: واقعا باید صبر اخروی بده بهشون.

یعنی همچین جایی کار می کنیم ما.

/ 2 نظر / 32 بازدید
Farhang

hooroleyne donyavi ham be shooma e' taa beshavad[نیشخند]

راحیل

مژدبی چه اسم خوبیه! دوس دارم [نیشخند] خط دوم اشتباهی نوشتی مژتبی![تایید]