نمردن

تو نمی میری عزیزم. بهت قول می دم.

هر قدر هم هیچ دلیلی برای زندگی نباشه، یه عالمه دلیل برای نمردن هست.

لزومی نداره که دلایل دلپذیری هم باشن. منظورمو که می فهمی؟

/ 2 نظر / 22 بازدید

آره

نه!