...آقای هزارتو...

به تعداد مندرج

ما دو تا شمع هستیم

مثل شمعهای وارمر

کوتاه، کوچک و کم نور

داغ که نه، شاید آبی گرم کنیم

یا نگذاریم سرد شود دست کم

نور هم که نداریم قد کفایت

فقط آنقدر که چاه را بشناسی

زود تمام می شویم بابا جان

من و مادرت

تو می مانی و دو پوسته حلبی

تو خالی، با ریشه سوخته

تو هستی اما

و یک عدد توی کارت کار و خانواده

که به تعداد مندرج

افزوده شده

باباجان شمعها هم شب ها می خوابند

صرفه جویی یعنی همین

چیزی بگذاری برای روز مبادا

که تعداد مندرج همین بماند

یا اصلا کارتی شاید نباشد ها

یک روز چشم باز می کنی می بینی

 

 

+ سوشیانت ; ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۸/٤
comment نظرات ()